Finansowanie
Współpracujemy z bankami oraz renomowanymi pośrednikami finansowymi.

Oferta obejmuje udzielenie kredytu na finansowanie nieruchomości komercyjnych i adresowana jest do inwestorów instytucjonalnych inwestujących na rynku nieruchomości komercyjnych oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych.

Przeznaczenie kredytu:
  1. Zakup nieruchomości komercyjnej, lub nieruchomości komercyjnej będącej jeszcze w fazie budowy, zlokalizowanej w Polsce
  2. Zakup gruntu pod budowę nieruchomości komercyjnej
  3. Refinansowanie nakładów poniesionych na zakup nieruchomości komercyjnej
  4. Budowa, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości komercyjnej
  5. Refinansowanie nakładów poniesionych na budowę (a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę) lub przebudowę nieruchomości komercyjnej
  6. Finansowanie podatku VAT płaconego przez Kredytobiorcę w okresie budowy lub przy zakupie nieruchomości komercyjnej
  7. Spłata kredytu udzielonego przez inny bank na wymienione wyżej cele finansowania