Nieruchomości komercyjne
Do głównych działań w zakresie nieruchomości komercyjnych należy obrót terenami inwestycyjnymi na terenie Warszawy i w podwarszawskich miejscowościach.

Dla Inwestorów poszukujemy gruntów o dużych i małych powierzchniach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie z warunkami zabudowy pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne (osiedla), biurowce, hotele, magazyny.

Naszymi klientami są prywatni właściciele nieruchomości, inwestorzy prywatni, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, fundusze inwestycyjne.

Nasze usługi obejmują:
  1. Pośrednictwo w obrocie terenami inwestycyjnymi
  2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi takimi jak budynki biurowe, handlowe, mieszkalne, hale magazynowe, lokale użytkowe itp.
  3. Pośrednictwo w obrocie inwestycjami budowlanymi w trakcie ich realizacji
  4. Pośrednictwo w obrocie udziałami w spółkach posiadających prawa do nieruchomości komercyjnych
  5. Doradztwo przy tworzeniu spółek typu joint ventures - pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem