Projektowanie
Współpracujemy z renomowanymi pracowniami architektonicznymi z terenu całego kraju.

Zakres oferty obejmuje:
  1. Studia i analizy przedprojektowe m.in. analizy kosztów inwestycji
  2. Koncepcje architektoniczne
  3. Wykonanie pełnobranżowych projektów budowlanych budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych
  4. Wykonanie pełnobranżowych projektów budowlanych obiektów użyteczności publicznej
  5. Pełnobranżowe projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  6. Przeprowadzanie w imieniu inwestora postępowania i uzyskiwanie decyzji związanych z warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę
  7. Pełnobranżowe nadzory autorskie i inwestorskie