Roboty budowlane
Współpracujemy z renomowanymi firmami budowlanymi z terenu całego kraju.

Zakres oferty obejmuje:
  1. Realizacja w systemie generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych takich jak: budynki mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne (osiedla oraz pojedyńcze obiekty), budynki biurowe, budynki usługowe i handlowe, budynki magazynowe, budynki produkcyjne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe, centra logistyczne, stacje paliw, konstrukcje stalowe
  2. Wszelkiego rodzaju prace remontowe, przebudowy, rozbudowy modernizacje oraz wykończenia wyżej wymienionych obiektów, a także remonty, modernizacje, renowacje i rewitalizacje kamienic i obiektów zabytkowych
  3. Pełnienie funkcji takich jak: Inwestor zastępczy, Project Management, Inżynier kontraktu